Het ABC schema

De prioriteiten, welke zich bij de multitraumapatient voordoen zowel qua diagnostiek als qua behandeling, dienen volgens het schema van ATLS te worden geclassificeerd. Dit is een strak schema, waarin de volgorde van handelingen duidelijk omschreven is. Er wordt in principe niet overgegaan tot een volgende fase van opvang, als de vorige nog niet is voltooid/gewaarborgd.

  1. A(irway) vrijmaken en waarborgen van de luchtweg met controle van de wervelkolom
  2. B(reathing) waarborgen adequate ventilatie en oxygenatie (A+B met inachtneming van potentieel wervelletsel!)
  3. C(irculation) stabilisatie van de circulatie
  4. D(ysfunction) = neurologisch letsel, evaluatie en evt. neurochirurgisch ingrijpen
  5. E(xposure) = onderzoek van de gehele patient:evaluatie alle overige letsels en opstellen definitief behandelplan