Circulation


Fors uitwendig bloedverlies

Ja
Stelpen bloedingen

Nee

Obstructie: tamponade

Ja
Consult thoraxchirurg
Pericardpunctie
Thoracotomie

Nee

Hypovolaemische shock

Nee
Waakinfuus

Ja

Volumetherapie bij shock
Stabilisatie circulatieJa

Naar Dysfunction

Nee

 

 

Naar operatiekamer     Diagnostiek acute fase
       
Positieve echografie Laparotomie   X-thorax
Thoraxdrain > 1500 cc Thoracotomie   Echografie buik
Bekkenringfractuur Stabilisatie   X-Bekken

 

Uitvoering

Anaesthesist centrale lijn, volumetherapie, bewaking
Chirurg infuus, venasectie, thoraxdrain, pericardpunctie, CAD, evt. centrale lijn
Radioloog echografie abdomen / pericard