TNM classificatie


Carcinomen in de prostaat zijn in te delen volgens de TNM classificatie:

T1    de meeste prostaat carcinomen ontstaan in de perifere zone, met een classificatie T1.
T2    wanneer ze als een uitstulping palpabel zijn bij rectaal toucher spreken we van T2.
T3    wanneer het kapsel is aangedaan spreken we van T3. 
T4    wanneer naast het kapsel nog andere structuren aangedaan zijn zoals de zaadbuisjes, spreken we van T4.

Hoe lager de classificatie, hoe meer kans op succes bij operatie.