De Breslow-dikte

De Breslow-dikte is een manier van klassificatie die in 1970 door Breslow bedacht is. Hierbij meet de patholoog-anatoom de dikte van de tumor vanaf de granuleuze laag van de epidermis of vanaf de geŁlcereerde laag tot aan de allerdiepste tumorcel.
De 5-jaars overleving is duidelijk gerelateerd aan de Breslow-dikte.

In de onderstaande tabel ziet u de 5- en 10 jaars overleving van een maligne melanoom voor vrouwen en mannen uitgezet tegen de Breslow-dikte. Tevens vindt u een overzicht van de overlevingskansen tussen patiŽnten jongen en ouder dan 60 jaar.

  Verdeling 5 jaars 10 jaars
Dikte man vrouw man vrouw man vrouw
0.75 mm 30 47 95% 98% 90% 97%
0.76 - 1.5 mm 25 33 95% 94% 92% 95%
1.51 - 3 mm 30 15 70% 76% 40% 60%
> 3 mm 15 5 42% 55% 32% 46%
 
onbekend (8) (12) 66% 78% 52% 62%
 
60 jaar   75% 90% 62% 81%
> 60 jaar 76% 68% 46% 60%

U ziet dat de overlevingskansen duidelijk stijgen als de tumordikte geringer is. Bij een tumordikte van meer dan 3 mm. daalt de overlevingskans duidelijk. Tevens is er een groot verschil of de tumor voor- of na het zestigste jaar ontdekt wordt.

Een andere manier van klassificeren is de methode van Clark. Vooral in de kliniek wordt deze methode nog wel gebruikt.