Verklarende woordenlijst

a. [arteria] Slagader, bijvoorbeeld a. carotis = halsslagader
Cardioversie Het hart een stroomstoot geven met behulp van een defibrillator
Circulatie Bloedsomloop
Contusio cerebri Hersenschudding
Corpus alienum Vreemd voorwerp
Cyanotisch Blauwe verkleuring
Defibrillator Instrument waarmee je stroomstoten kunt geven bij bepaalde hartritme stoornissen
Dermis Lederhuid
ECG Elektrocardiogram [hartfilmpje]
EMV

Afkorting van: E= Eye opening M= Motor response en V= Verbal response

Hiermee kan het bewustzijn gescoord worden, er wordt gekeken naar het openen van de ogen, de beste motorische reactie [bewegen van de armen] en de beste verbale reactie

Epidermis Opperhuid
Epiglottis Strotklepje
Epilepsie Vallende ziekte; stoornis in het zenuwstelsel
Epileptisch insult Aanval van epilepsie
Extern Van buiten
Hemoglobine Bloedkleurstof; is in staat zuurstof op te nemen
Hypotensie Lage bloeddruk
Hypothermie Lage temperatuur
Inflatie Inblazen
Inspecteren Bekijken
Intern Van binnen
Ledematen Armen en benen
Liquor Hersenvocht
Longruptuur Scheur in het longweefsel
Motoriek Beweging
Obstructie Afsluiting
Palpatie Voelen met de vingers
Pathologie Ziektenleer
Pharynx Keelholte
Pulsatie Kloppen
Pupil Opening in de iris, de pupil reageert op de inval van licht door groter of kleiner te worden
Reanimeren Het toepassen van hartmassage en beademing
Shock Onvoldoende rondstromend bloed in het lichaam
Stethoscoop Hulpmiddel om te luisteren naar geluiden uit het lichaam, bijvoorbeeld: harttonen, ademgeruis
Subcutis Onderhuids bindweefsel
Tachycardie Snelle hartslag
Tachypneu Snelle ademhaling
Thorax Borstkas
Trauma Letsel
Tumor Zwelling
Vasoconstrictie Sterke vernauwing van de bloedvaten
Ventraal Buikzijde [naar voren]