Anatomie

Ligging van de appendix

Appendix_ligging.gif (46223 bytes)De appendix ligt met de basis aan het caecum en bij de geboorte caudaal in het verlengde hiervan.
Later richt de appendix zich naar mediaal en dorsaal. De top kan zich retrocaecaal, in het kleine bekken of retro-ileaal bevinden.

Als hulp bij het lokaliseren van de appendix kunnen de drie taeniae van het colon worden gevolgd naar hun aanhechting, de overgang van het caecum naar de appendix.

Anatomie van de appendix

De appendix heeft een gemiddelde lengte van 9 tot 10 cm en een doorsnede van 6 mm.
Het is een lymphoid orgaan dat tot 200 lymffollikels kan bevatten. Dit aantal is het groots op jonge leeftijd en neemt daarna geleidelijk af.